معنی و ترجمه کلمه a house swarmed with flies به فارسی a house swarmed with flies یعنی چه

a house swarmed with flies


خانه پر از مگس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها