معنی و ترجمه کلمه a hurried letter به فارسی a hurried letter یعنی چه

a hurried letter


نامه اى که با شتاب نوشته شده باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها