معنی و ترجمه کلمه a hypodermic injection به فارسی a hypodermic injection یعنی چه

a hypodermic injection


تزريق ( در )زير پوست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها