معنی و ترجمه کلمه a in the wind به فارسی a in the wind یعنی چه

a in the wind


روبه باد،بادخور،سراسيمه ،اشفته ،گيج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها