معنی و ترجمه کلمه a kick at a person's backside به فارسی a kick at a person's backside یعنی چه

a kick at a person's backside


اردنگ زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها