معنی و ترجمه کلمه a late dinner به فارسی a late dinner یعنی چه

a late dinner


ناهار يا شامى که پس از موقع خود بخورند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها