معنی و ترجمه کلمه a late spring به فارسی a late spring یعنی چه

a late spring


بهار عقب افتاده ،بهار که عقب است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها