معنی و ترجمه کلمه a leak in the treasury به فارسی a leak in the treasury یعنی چه

a leak in the treasury


رخنه يا در رو در خزانه ،کمبود در خزانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها