معنی و ترجمه کلمه a left handed screw به فارسی a left handed screw یعنی چه

a left handed screw


پيچ چپ گرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها