معنی و ترجمه کلمه a low pressure engine به فارسی a low pressure engine یعنی چه

a low pressure engine


ماشين کم فشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها