معنی و ترجمه کلمه a man no account به فارسی a man no account یعنی چه

a man no account


شخص بى اهميت ،ادم بى وجود،ناکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها