معنی و ترجمه کلمه a man of polish به فارسی a man of polish یعنی چه

a man of polish


مرد اراسته يا مهذب

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها