معنی و ترجمه کلمه a manners به فارسی a manners یعنی چه

a manners


اطوار،بخودبسته ،خودگرفتن ،ناز،استغنا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها