معنی و ترجمه کلمه a marginal note به فارسی a marginal note یعنی چه

a marginal note


حشو،ياد داشت ،در حاشيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها