معنی و ترجمه کلمه a massive rock به فارسی a massive rock یعنی چه

a massive rock


خاره بزرگ ،صخره عظيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها