معنی و ترجمه کلمه a mean proportional به فارسی a mean proportional یعنی چه

a mean proportional


واسطه هندسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها