معنی و ترجمه کلمه a medicinal herb به فارسی a medicinal herb یعنی چه

a medicinal herb


گياه طبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها