معنی و ترجمه کلمه a muzzle loader به فارسی a muzzle loader یعنی چه

a muzzle loader


تفنگ سر پر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها