معنی و ترجمه کلمه a neck of land به فارسی a neck of land یعنی چه

a neck of land


برزخ ،تيکه باريکى از زمين ،تريشه زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها