معنی و ترجمه کلمه a nice observer به فارسی a nice observer یعنی چه

a nice observer


شخص باريک بين ،بيننده دقيق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها