معنی و ترجمه کلمه a note of hand به فارسی a note of hand یعنی چه

a note of hand


سند بدهى ،قبض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها