معنی و ترجمه کلمه a novel without a purpose به فارسی a novel without a purpose یعنی چه

a novel without a purpose


داستانى که نتيجه اى از ان گرفته نميشود،رمانى که مقصود يا مقصدى ندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها