معنی و ترجمه کلمه a of copper به فارسی a of copper یعنی چه

a of copper


زنگار،زنگ مس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها