معنی و ترجمه کلمه a p به فارسی a p یعنی چه

a p


اداره استقرا،باپى بردن ازمعلول بعلت ،اسقرائى ،لمى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها