معنی و ترجمه کلمه a p به فارسی a p یعنی چه

a p


اداره استقرا،باپى بردن ازمعلول بعلت ،اسقرائى ،لمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها