معنی و ترجمه کلمه a packing needle به فارسی a packing needle یعنی چه

a packing needle


(سوزن ) جوالدوز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها