معنی و ترجمه کلمه a pair of trousers به فارسی a pair of trousers یعنی چه

a pair of trousers


يک شلوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها