معنی و ترجمه کلمه a palmful of powder به فارسی a palmful of powder یعنی چه

a palmful of powder


يک کف دست باروت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها