معنی و ترجمه کلمه a paroxysm of rage به فارسی a paroxysm of rage یعنی چه

a paroxysm of rage


طغيان خشم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها