معنی و ترجمه کلمه a pat on the back به فارسی a pat on the back یعنی چه

a pat on the back


نوازش بازدن دست بر پشت کسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها