معنی و ترجمه کلمه a patch of wheat به فارسی a patch of wheat یعنی چه

a patch of wheat


پارچه اى از زمين که گندم دران کاشته شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها