معنی و ترجمه کلمه a peck of troubles به فارسی a peck of troubles یعنی چه

a peck of troubles


رنج فراوان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها