معنی و ترجمه کلمه a perennial stream به فارسی a perennial stream یعنی چه

a perennial stream


رودى که درسرتاسر سال روان است ،رودخانه چهار فصل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها