معنی و ترجمه کلمه a piece of one's mind به فارسی a piece of one's mind یعنی چه

a piece of one's mind


سخن رک ،اظهار عقيده رک ،انتقاد،سرزنش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها