معنی و ترجمه کلمه a pinch of snuff به فارسی a pinch of snuff یعنی چه

a pinch of snuff


اندکى انفيه که دريک وهله به بينى کشيده ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها