معنی و ترجمه کلمه a porridge of wheat and meat به فارسی a porridge of wheat and meat یعنی چه

a porridge of wheat and meat


هليم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها