معنی و ترجمه کلمه a post obitbond به فارسی a post obitbond یعنی چه

a post obitbond


سندى که پرداخت پول ان موکول است بمرگ کسى که وام گيرنده... بردن ازاودارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها