معنی و ترجمه کلمه a posteriori به فارسی a posteriori یعنی چه

a posteriori


باپى بردن از،معلول بعلت ،قياسى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها