معنی و ترجمه کلمه a presage of evil به فارسی a presage of evil یعنی چه

a presage of evil


نشانه بدى ،فال بد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها