معنی و ترجمه کلمه a privy chamber به فارسی a privy chamber یعنی چه

a privy chamber


اطاق خلوت ،خلوتگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها