معنی و ترجمه کلمه a productive labourer به فارسی a productive labourer یعنی چه

a productive labourer


کارگرى که کارش سودمندو ارزش دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها