معنی و ترجمه کلمه a professed jew به فارسی a professed jew یعنی چه

a professed jew


يهودى اى مه دين خودرا پوشيده نميدارد،يهودى بى حاشا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها