معنی و ترجمه کلمه a professor of christianity به فارسی a professor of christianity یعنی چه

a professor of christianity


مدعى مسيحيت ،قائل به دين مسيحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها