معنی و ترجمه کلمه a profound crevasse به فارسی a profound crevasse یعنی چه

a profound crevasse


شکاف زياد يا گود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها