معنی و ترجمه کلمه a prophylactic measure به فارسی a prophylactic measure یعنی چه

a prophylactic measure


(اقدام براى ) جلوگيرى ،پيش بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها