معنی و ترجمه کلمه a proscriptive measure به فارسی a proscriptive measure یعنی چه

a proscriptive measure


اقدام براى موقوف ساختن چيزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها