معنی و ترجمه کلمه a prosy talk به فارسی a prosy talk یعنی چه

a prosy talk


صحبت کسل کننده و بيروح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها