معنی و ترجمه کلمه a public bath به فارسی a public bath یعنی چه

a public bath


گرمابه عمومى ،گرمابه همگانى ،حمام عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها