معنی و ترجمه کلمه a quack medicine به فارسی a quack medicine یعنی چه

a quack medicine


دارويى که بازبان معرفى انرابکنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها