معنی و ترجمه کلمه a quick change actor به فارسی a quick change actor یعنی چه

a quick change actor


بازيگرى که زودبه زودهيئت خودرابراى بازى ديگرعوض کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها