معنی و ترجمه کلمه a regular army به فارسی a regular army یعنی چه

a regular army


ارتش ثابت يا دائمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها